Yağ acı olunca pilavı acı olur.

Yağ bal olsun.

Yağ çekmek.

Yağ derisine köpek bağlanmaz.

Yağ döve döve, çocuk seve seve.

Yağ gibi suyun yüzüne çıkar.

Yağ ile yavşan kavrulmaz.

Yağ ile yavşan, sirke ile tavşan yenir.

Yağ tulumu gibi şişti.

Yağ tulumuna döndü.

Yağ yağışla, süt sağışla.

Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur.

Yağ yiyen yalar geçer, ayran içen yalın biçer.

Yağa bala belemek.

Yağcı.

Yağcı oğlunun katırı ne sararsan götürür.

Yağdan kıl çeker gibi.

Yağ bala katmak değil, eli ele katmak.

Yağı eridi.

Yağı külekte, unu elekte.

Yağı ile kavruldu.

Yağı tavada, ağzı havada.

Yağın durusunu, odunun kurusunu, unun arısını kiraz zamanı hazırla.

Yağına göre tavası, kuyusuna göre kovası.

Yağına göre tavası, anasına göre danası.

Yağına kıymayan çöreği zor yer.

Yağından yenilmez.

Yağını veren Allah, bulgurunu, aşlığını da verir.

Yağlan yarma buluşur, soğan arada curuşur.

Yağlı.

Yağlı ballı.

Yağlı kapı.

Yağlı kazan, Yağlı kepçe.

Yağlı kurşunlar önüne gele.

Yağlı kuyruk.

Yağlı imiş köpek kaptı.

Yağlı müşteri.

Yağlı piyade ile Yalova seferi.

Yağlı ye yağlı konuş.

Yağlı ye su iç ağzın dönsün bala, bal ye su iç ağzın dönsün yala.

Yağlı yoğurdun katığı, Ayaş kazasının yatığı.

Yağına kıymayan çöreğini yaz (kuru) yer.

Yağsız aşa tuz, akılsız başa kâr etmez.

Yağsız aşım ağrısız başım.

Yağsız (yağız) atın tekmesi pektir.

Yayladaki yoğurda sarmısak dökülmez.

Yayladaki yoğurda sarmısak dövülmez.

Yazın ayrana baha biçilmez.

Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz.

Yediği ekmek peynir, çuhadan elbise giyinir.

Yediği peynir ekmek, tafrası pek.

Yediğin zehir, ayran ona panzehir.

Yedim yağlıyı, çözdüm bağlıyı.

Yemsiz inekten süt, yağmursuz yıldan ot beklenmez.

Yemsiz sağım, olmaz yağın.

Yılan sütün kokusuna gelir.

Yoğurt dökülürse yeri kalır, ayran dökülürse neyi kalır.

Yoğurt ezmek, yazı yazmak unutulmaz marifettir.

Yoğurt ezmesi, gurbet gezmesi.

Yoğurt gibi kızardı.

Yoğurt kışın beyler önünde, yazın keller önünde.

Yoğurt yiyeni karıştırma.

Yoğurdu koyundan, avradı köyünden al.

Yoğurdu tuz, insanı söz öldürür.

Yoğurdu yumruğu ile yer.

Yola yoğurt dökmüş var mı.

Yoğurtsuz ayran vergisiz insan gibidir.

Yanmış küpten yağ çıkarır.

Yüreği karış karış yağ bağladı.

Yüreğinin yağı eridi.