İmansız süt.

İneğe köftün verilmezse, sütü alınmaz.

İneğin sütlü olmasın da, yurdun otlu olsun.

İneğin yüzüne bak, öyle sütünü em.

İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

İven sinek süte düşer.

İyi inekten süt umarlar.

İyi yoğurt küpecikte, iyi hava tepecikte.