Çingene evinde kaymak bulunmaz.

Çoban yağı çarığına sürer.

Çobana yağ kaygısı, keçiye can kaygısı.

Çobanın gönlü olunca tekeden peynir çıkarır.

Çocuğun küt, çok içir süt.

Çocuk ile yoğurt yiyen elbette yüzüne gözüne bulaştırır.

Çoğaldı koyun, sağarken soyun.

Çömlekçi ayranı testiden içer.