Abdalın yağı çok olunca kâh derisine, kâh gerisine sürer.

Açıl açıl mermerim, hellim (Kıbrıs peyniri) ekmek vereyim.

Adamakla pilâv pişse deniz kadar yağ benden.

Ademoğlu çiğ süt emmiş.

Ağdır ayran sır götürür.

Ağız yavrunun hakkıdır.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

Ağzı açık ayran delisi.

Ağzı açık ayran budalası.

Ağzı süt kokuyor.

Ak koyunu görüp içi dolu yağ sanma.

Aklını katık yapmış.

Aklını peynir ekmekle yemiş.

Ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır.

Allah bir, Peygamber hak, pekmez kara, yoğurt ak.

Allah balmumu yakana balmumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir.

Ama yağcısın.

Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.

Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem.

Ananın ak sütü gibi helâl olsun.

Ar namusu peynir ekmekle yemiş.

Asil bozulmaz, bal acımaz, acırsa yağ acır aslı ayran olduğu için.

Aslan sütü.

Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur.

Atın yağızı kara koyunun ağızı.

Avradı eri saklar peyniri deri.

Ayran ayısı.

Ayran değilde, Çapanoğlunun abdest suyu.

Ayran delisi.

Ayran gönüllü (hercai).

Ayran içerim, böyle bicerim, yerim böreği, çalarım orağı.

Ayran içmeye geldik, ara açmaya gelmedik.

Ayran içtik ayrı düştük.

Ayran içtim hataya düştüm.

Ayran köylünün içkisi, yine içilir ekşisi.

Ayran yoksa komşuna bak.

Ayrandan ucuz katık olmaz.

Ayranı ben içtim, sen de şiştin.

Ayranı kabarmış.

Ayranı yok aşına, fesleğen takar başına.

Ayranı yok içmeğe, atla gider...

Ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye.

Ayranım budur yarısı sudur.

Ayranım ekşi diyen kadın olmaz.

Ayranını övmeyen kürt olmaz.

Ayranlığı şişti.

Az yağar bağ olur çok yağar yağ olur.

Ayransız ev, bayramsız ev.